רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב

תקצירי הכינוס

רוח המקום


עיר לבנה... וירוקות שדרותיה

גל תל-ורדי

חמש שדרותיה ההיסטוריות של תל אביב - זו שנולדה במקרה ואתה ארבעת אחיותיה שהגה גדס - זוקפות לזכותן מקום מכובד ויוצא דופן בהוויה העירונית והישראלית כאחד. בראייה היסטורית נראה שמקומן בקדמת הבמה התרבותית והחברתית הובטח עוד בימיו של הקיוסק הראשון של תל אביב.

לשדרות היה תפקיד רב חשיבות בקיומן של עצרות רבות משתתפים; הן היו הדרך המובילה לאזור הכינוס ומכאן שמם בלעז: Avenue. המושג 'שדרות' בשפה העברית עוקר מתוכנו הטקסי ונותר עם מבנהו החומרי בלבד. ואף-על-פי-כן, נוצק למושג תוכן חדש עם הקמתן של השדרות התל אביביות. הן היו תחליף לגינה ציבורית, אליהן התנקזו דיירי השכונה. ומכיוון שמלכתחילה נותקה העיר ממשאבה הטבעי, קרי, הים, שימשו השדרות עם הקמתן חלופה בלבדית לריאה ירוקה [הראשונה לקום הייתה גן מאיר, אך זאת רק בשנת 1941].

המשתמע מדברים אלה שעיקר ייחודן של השדרות הוא באווירה השוררת בהן מיום הקמתן ועד ימינו. עם זאת, תקופת זמן לא מבוטלת סבלו השדרות מהזנחה ואיבדו את מקומן במציאות היומיומית. אלא שעגמימות זו לא הייתה יותר משיקוף מצבה של העיר עצמה; זו חוותה נטישה מתמשכת והזדקנות. דווקא היוזמה, השנויה במחלוקת, של הקמת מגדלים לאורך שדרות רוטשילד בד בבד עם שימור נכסיה ההיסטוריים של העיר, הם שהשיבו רוח חיים לשדרותיה והעניקו להן מחדש את הדרן מימים עברו.

שימורם של נכסים חומריים הוא אמנם תנאי הכרחי לשימור 'אווירת השדרות' אך הוא לא תנאי מספיק. הדבר החשוב מכל להמשך קיומן של השדרות הוא המרכיב האנושי. זהו המרכיב שחזר לפקוד את השדרות עם הקמתם של המגדלים ובעקבותיהם, בתי עסק ומקומות בילוי.

הנה כי כן, עיקר תפקידו של משמר באספקלריה זו, היא לשמור על איזונים נדרשים בין בנייה חדשה, זו שתביא איתה משתכנים חדשים, לבין מתן היתרים למקומות תרבות ובילוי שיגרור אחריו קהל מבקרים נוסף ולבין אותה רוח שלווה בלב ליבו של כרך הומה. שלווה שהיא תמהיל עדין, בלתי נתפש בחושים אך את קיומו לא ניתן להכחיש.


>> חזרה לאינדקס תקצירי הכנס