רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב

תקצירי הכינוס

חינוך וקהילה


מי שומר על השימור? תפקיד החברה האזרחית בשימור המורשת הבנויה

יעל סיון-גייסט

שימור המורשת הבנויה עלה לסדר היום הציבורי בישראל בשנות ה-80 של המאה הקודמת. עד אז בניית הארץ והלבשתה ב"שלמת בטון ומלט" היה צורך קיומי ואתגר גדול. הניצן הראשון לחשיבה על המורשת היה המחאה הציבורית ב-1959, לאחר ההחלטה להרוס את בניין גימנסיה הרצליה. בתהליך שארך כשני עשורים הוקמה בשנת 1984 המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

המועצה היא עמותה שפועלת ברובד של החברה האזרחית. היא יכולה לזקוף לזכותה את ההכרה בתחום השימור, את התוספת לחוק התכנון והבניה בנושא ואת התחזקותה של המודעות הציבורית לתופעת השימור. לכאורה, אפשר היה לחשוב שהמועצה סיימה את תפקידה עם התיקון לחוק תו"ב, שבעקבותיו זכה השימור להיות חלק מסדר היום גם במשרדי הממשלה (משרד הפנים, משרד להגנת הסביבה ומשרד ראש הממשלה) אך מסתבר שלא כך הוא הדבר. הרגולציה חשובה מעין כמוה, אך ללא פעילות ענפה בתחום החינוך ושינוי המודעות הציבורית כנראה שלא יתקיים שימור בפועל.

מנהל התכנון קידם בשמונה השנים האחרונות מהלכים להסדרת נושא השימור בהליכים סטטוטוריים. עם זאת תפקידה של מערכת התכנון הוא ליצור איזונים ראויים בין צרכים שונים, פיסיים, חברתיים וכלכליים. כלומר, השימור הוא עוד אחד מבין הנושאים הרבים שבהם מטפלת המערכת ולכן חשוב שיהיה גוף חיצוני שימלא את תפקיד "כלב השמירה" של המורשת.

הליכים תכנוניים הם רק נדבך אחד מתוך כלל הפעולות שיש לבצע על מנת שאתר ישמר. בפועל דרוש שיתוף פעולה בין כל המגזרים כדי לשמר את המורשת של כולנו עבור הדורות הבאים. הרגולציה יכולה להתוות מדיניות ולקבוע כלים וחוקים אשר יעניקו הגנה לאתרים. עם זאת, לא ניתן לאכוף את השימור מבלי תמיכה ציבורית רחבה, ומבלי שקהילות שונות יגדירו את הערכים הראויים לשימור עבורן. הפעולות המתבקשות מול הציבור הן רחבות ומגוונות ולכן ראוי שגוף ציבורי שחרט על דגלו לקדם את שימור המורשת, הוא זה שיעסוק ב"שמירה על השימור".

ההרצאה תעסוק בתפקידם של משרדי הממשלה, בעיקר מנהל התכנון במשרד הפנים. מטרתה להדגיש את תפקיד המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, כארגון של החברה האזרחית, בהגנה על המורשת הבנויה.


>> חזרה לאינדקס תקצירי הכנס