רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב

תקצירי הכינוס

מודרנה


זיכרון, שכחה ויצירת רציפות מרחבית-היסטורית בתיעוד הנוף המודרני

לביא שי

המודעות לחשיבות השימור ולמשמעותו ככלי להבניית חברה הזוכרת את עברה והרואה בנוף אלמנט רב מימדי ורב שכבתי הולכת וגדלה. 'אחת הדרכים המקובלות לממש את הסיפורים שעיר מספרת לעצמה על עצמה היא השימור. דרך אחרת, הפוכה, היא ההריסה...ההחלטה על הריסת בניין ישן, בניית בניין חדש או שימור בניין קיים, קובעת מה נידון לשכחה, מה נותר לפליטה ומה ראוי לזכירה'. (רוטברד, עיר לבנה, עיר שחורה, עמ' 15).

מחיקת חלקים מהנוף או התעלמות מהם יכולות להיות בעלות מימד מרחבי כאשר אזור או אתר מסוים נכלל בהמלצות לשימור, בעוד אתרים אחרים מודרים ממנו. אך הן יכולות לחול גם על מרחב יחיד, שפרקים נרחבים מעברו נשכחים. בעוד שנופי עבר שנשמרו הופכים ל'נופי משאר', הרי נופי עבר שנמחקו הופכים ל'נופי משאר וירטואליים' (שי, 2011).

כיום בעת הכנת תיקי תיעוד על אתר או תערוכות קבע על תולדותיו, נוטים העוסקים בכך להתייחס לשלבים שעברו מאז תכנונו והקמתו ועד הגיעו למצבו הנוכחי, ולתת המלצותיהם לשימור ולפיתוח עתידי. עם זאת הנחיות משרד הפנים לא מחייבות להתייחס לגלגוליו הקודמים של אותו אתר. ההתייחסות לגלגולים קודמים אלו ולשרידיהם תלויה ברצונו הטוב של המשמר/המתעד, בתפיסותיו ובמודעותו ההיסטורית.

כך לעיתים בשל חוסר מודעות ולעיתים בשל סיבות אידיאולוגיות ופוליטיות מושמטים פרקים נבחרים מן ההיסטוריה של האתר, אפילו מפרקים בהיסטוריה המודרנית שלו. התעלמות שכזו מנתקת את הרציפות ההיסטורית ויוצרת רושם מוטעה של 'ראשוניות', הנוף הנוכחי כמו קם יש מאין על קרקע בתולה.

בהרצאה אבחן את המצב הקיים בעזרת דוגמאות (בעיקר מירושלים) ואנתח כיצד משמרים ומתעדים התייחסו לגלגוליו הקודמים של הנוף הנוכחי. כמו כן, אדגיש את תרומתם האפשרית של תצלומים ומקורות נוספים לשימור הזיכרון ההיסטורי וליצירת רציפות מרחבית-היסטורית של נוף ואעלה את השאלה באיזו מידה ובאיזה היקף רצוי או הכרחי לציין את קיומם של 'נופי משאר וירטואליים' במיזמי שימור ותיעוד עכשוויים.


<< חזרה לאינדקס תקצירי הכנס