רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב

תקצירי הכינוס

חינוך וקהילה


ניהול ידע – תפיסה לשיתוף, שימור והפצת ידע בקהילה

בני זנד

ניהול ידע מייצג תפיסה מדעית מולטי דיסיפלינרית המשלבת פרקטיקות חברתיות וטכנולוגיות שמטרתן ליצור, לשמר, לשתף ולהנגיש ידע. המודל האקולוגי לניהול ידע, כסביבת מידע ארגונית, מציג מספר רב של תת מערכות חברתיות, תרבותיות ופוליטיות, המתקשרות ומצויות באינטראקציה מתמדת והמעצבות את היצירה, הזרימה והשימוש במידע.

שימורם של ערכי מורשת תרבות הם חוליה מרכזית בהיסטוריה האנושית וקיימת אחריות משותפת להגן עליהם למען הדורות הבאים. שימור הערכים באמצעות שימורם של אובייקטים תרבותיים, צריך להסתייע בכל המדעים והטכניקות שיש בהם כדי לתרום ללימוד ולשמירת המורשת התרבותית.

מושג הקהילה עבר שינויים דרמטיים בשנים האחרונות, ובעיקר מאז מימוש תפיסת ה- WEB 2.0 . זו מאפשרת יצירה של קהילות וירטואליות בהקשר של נושא, מקום, אירוע או מטרה כלשהי, וזאת באמצעות שכלול מודל הקהילה והנגשתו לכל אדם באשר הוא. הקהילה ברשת היא דינמית, בעלת יכולת השפעה גבוהה, חוצת גבולות ומייצגת אוכלוסיות רבות. הדרך לעידוד שיתוף הידע נעשה באמצעות היפוך האחריות ומתן זכויות יוצרים לצופים ולקהילה. המטרה היא הפיכתם ל- 'ProSumer –ים', דהיינו למפיקי ידע ולצרכנים שלו.

הקניית ערכי המורשת באופן מושכל באמצעות שימוש בכלים הטכנולוגיים, הזמינים לכל דורש, יאיץ וישפר את יצירת הידע והפצתו בקהילה. כלי זה ינגיש אותו לקהל הצעיר שמשתמש בכלים אלו באופן תכוף - לרוב או בלבד - ובכך ישמור על רציפות שרשרת הידע.

האנלוגיה בין מדעי הסביבה כדיסיפלינה שחוקרת את יחסי הגומלין בין אורגניזמים לסביבה הדוממת לבין המודל האקולוגי בניהול ידע שמתייחס לאינטראקציה בין סביבה, אובייקט, צופה ויוצר, בונה פלטפורמה אינטראקטיבית מופרית ומפרה בקשר שבין הקהילה למורשת התרבות, באמצעות ידע גלוי וסמוי, יצירתו, הנגשתו, שיתופו ושימורו והכל באמצעות טכנולוגיית הרשת.

מטרת ההרצאה להציג פתרונות משולבים לחינוך ושיתוף הקהילה בכל הקשור לשימור ערכי תרבות על פי אמנת ונציה, באמצעות קווים מנחים בתפיסה אסטרטגית זו ומקרי בוחן מייצגים.


>> חזרה לאינדקס תקצירי הכנס