רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב

תקצירי הכינוס

מודרניזם


הנוף, המודרניזם והקיבוץ: עבודתו של שמואל ביקלס

אליסה רוזנברג

הנוף הקיבוצי תוכנן כדגם מרחבי חדש על יסוד שיקולים אסתטיים בעלי סדר יום חברתי, מדיני ומוסרי. המחקר בוחן את הולדתה של תפיסת תכנון נוף חדשה שפותחה כמרכיב בתוך מכלול עיצובו ותכנונו של הקיבוץ, תוך התמקדות בכתביו ורישומיו של שמואל ביקלס. עבודתו של ביקלס מאפשרת קריאה היסטוריוגרפית חלופית ללימוד הנוף הקיבוצי. למרות שהארכיטקטורה הקיבוצית משויכת בבהירות למודרניזם בישראל, נהוג להסתכל על הנוף הקיבוצי דרך פריזמה שונה.

רוב המחקר על הנוף הקיבוצי התמקד בהתפתחותו הסגנונית של מתאר הקיבוץ. החל מהסגנון ה"גיאומטרי" של שנות ה- 20 וה-30 של המאה הקודמת, עם השימוש בגריד וצירים מובהקים, כולל שדרות, ועד לסגנון ה"חופשי" של סוף שנות ה-40 עד ה-60 המזוהה עם התכנון הטופוגרפי, השבילים המפותלים ותכנון הצמחיה הנטורליסטי. אלא שההתעסקות בסגנון מעלימה את החידושים הבסיסיים שבנוף הקיבוצי. עבודתו של ביקלס מצביעה על שינוי תפיסה, שינוי שהוא מעבר לסוגיות סגנוניות ומתאריות.

בהרצאה אציג מכתביו ומרישומיו של ביקלס לאור עקרונות המודרניזם בתכנון הנוף. המודרניזם דחה את הנאמנות לסגנונות, והתבסס, במקום זאת, על גישה רציונלית לאתר ולפרוגרמה ועל האמונה בכוחו של תכנון הנוף לספק פתרונות חברתיים וסביבתיים לצרכים של החיים המודרניים. בנוסף, המודרניזם דגל בתפיסה חדשה של החלל כרציף וכזורם והדגיש את השילוב של הפנים והחוץ כיחידה מרחבית כוללת אחת. ההתייחסות לשיח של מודרניזם מציב את הנוף הקיבוצי בהקשר תרבותי רחב יותר, ומעלה שאלות חדשות על צורתו, משמעותו ואופני שימורו.


>> חזרה לאינדקס תקצירי הכנס