רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב

תקצירי הכינוס

מודרנה


מעונות עובדים א', ב', ג' בתל אביב, השימור והתייחסותו לתוספות בניה


עדי רוז

מעונות עובדים נבנו על פי עקרונות האדריכלות המודרנית שהתפתחה באירופה בראשית המאה העשרים. תקופה זו התאפיינה בהשפעות סוציאליסטיות שבאו לידי ביטוי ב"ניסויים" עירוניים וחברתיים למתן פתרונות דיור בבתים משותפים לפועלים מאוגדים בקואופרטיבים, תוך בחינת יחסים "חדשים" בין הציבורי לפרטי בהיבט טריטוריאלי וחברתי.

בין השנים 1932 - 1937 נבנו בתל-אביב שמונה מתחמים של מעונות עובדים שכללו כ- 700 יח"ד:
מעונות עובדים א', ב' , ג' – ברחוב מזא"ה, בתכנון האדריכלים: שרון, שלאיין וקוצ'ינסקי, (המקבץ הראשון).
מעונות עובדים ד', ה' , ו' – ברחוב פרישמן, בתכנון האדריכל שרון.
מעונות עובדים ז' – בשדרות בן גוריון, בתכנון האדריכלים: נויפלד, דיקר, שרון ורובין.
מעונות עובדים ח' – ברחוב נחום, בתכנון שרון.

מחלקת שימור בעירית תל אביב-יפו מלווה היום תכניות לשיקום ולשימור מעונות עובדים א', ב', ג', זהו מקבץ המבנים הראשון של מעונות עובדים שהגיע לשלב מתקדם של תאום תכנון לתוספת בניה תוך שימור המבנה.

בהרצאה זו אציג תהליכי תאום תכנון ודילמות תכנוניות בנושאים המתמקדים בערכי המבנים והשטחים הפתוחים ביניהם, בנפחי בניה מוצעים, במסה, בקומפוזיציה, בטכנולוגיות בניה חדשניות תוך יצירת שפה אדריכלית ייחודית למבנה ולטיפול הנופי; שפה שיש לה השלכות חברתיות, כלכליות ותרבותיות.


>> חזרה לאינדקס תקצירי הכנס