רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב

תקצירי הכינוס

קיימות וסביבה


עיר לבנה | עיר ירוקה:
שיקום מתחם בתי הבימה כמודל לשימור בראי בניה ירוקה


לילי רונן

מתחם בתי הבימה, מערך בניינים בפינת הרחובות דב הוז-גורדון-פרוג בתל אביב, שנבנו בסוף שנות השלושים של המאה הקודמת, הוא דוגמא לאדריכלות המודרנית ולחיים בעיר המשקפים את התקופה. כמו כן, קיומו מציג פן פחות מוכר בתכנית העיר של גדס והוא ההכרה בחשיבותה של התרבות כמייצרת חברה עירונית.

פרויקט השיקום משלב פתרונות בניה ירוקים בתהליך השימור של בניינים מודרניים בתל אביב. לכאורה נדמה כי קיימת בפעולת שיקום זו סתירה פנימית. תהליך שימור מבנים מודרניים שם דגש על המעטפת מבחינת החומר והצורה ואילו בניה ירוקה מתערבת במעטפת כאלמנט מרכזי בוויסות האקלים הפנימי. עם זאת, בניתוח השוואתי מעמיק של מודל הבית הפאסיבי (כמייצג עקרונות בנייה ירוקה) לעומת עקרונות הבניה המודרנית, ניתן למצוא קווי דמיון רבים. בשני המודלים נקודת המוצא היא האקלים. בשניהם מתקיים שימוש באלמנטים אדריכליים ובשפה צורנית התומכים בוויסות האקלים הפנימי ללא שימוש באנרגיה, אם מהיעדר טכנולוגיה ואם מרצון לצמצם את צריכת האנרגיה. תהליך השימור ותהליך החידוש, אם כך, אינם סותרים אלא מחזקים אחד את השני. משמעות הדבר היא כי ניתן לשמר את המעטפת ולהוסיף מערכות ויסות אקלים המשמרות את השפה הצורנית ואת חומריות המבנה.

בהתייחס לתכנית העיר של גדס, נמצא כי האקלים והסביבה הם גורמים משפיעים בקביעת טביעת הרגל של הבניינים, מערך הרחובות והצמחייה. פרט לאלו, בתכנית גורם מרכזי נוסף והוא קביעת מקום עבור צרכים קהילתיים ותרבותיים.

בהרצאה אציג את הרקע התיאורטי והרעיוני לשימור האדריכלות המודרנית בתל אביב בראי קיימות סביבתית וקהילתית, זאת, באמצעות מקרה המבחן של מתחם בתי הבימה שהוא דוגמה לשימור רוח המקום, הכוללת את מרכיבי האדריכלות המודרנית ותכנית העיר.


>> חזרה לאינדקס תקצירי הכנס