רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב

תקצירי הכינוס

מודרנה


"מגמת adaptive re-use במורשת מודרניסטית - פרדוקס Form Follows Function"*

גלית רולבין


משפטו של האדריכל האמריקאי לואיס סליוואן (Louis Sullivan)"Form Follows Function" הפך למניפסט שהשתרש בתודעת הציבור והוא מזוהה עם תנועת המודרניזם באדריכלות. מקובל לפרש משפט זה כהצהרה לפיה צורתו של המבנה המודרניסטי נובעת במישרין מייעודו ולפיכך קיומו של קשר זה הוא תנאי להגדרת ערכו התרבותי-אמנותי.

על רקע מניפסט "Form Follows Function", המונח ''Adaptive Re-Use, המוכר בפרקטיקה של שינויי ייעוד של מבנים היסטוריים, מצטייר כמעין היפוך, כלומר "Function Follows Form".היפוך זה יוצר מתח רעיוני: בהינתן Form Follows Function"" כעקרון מודרניסטי מוצהר וגורף, האם הסבה של מבנה מודרניסטי לשימוש חדש מרוקנת את המבנה ממשמעותו?

הדיון בקשר שבין השימור ותנועת ה-RE USE יפותח בעזרת פירוק והרכבה של מונחי היסוד, קריאה מחודשת של מושג ה-FUNCTION כמקביל למושג 'שימוש' (USE) וקריאה של מושג ה'שימוש' דרך הגדרתו במונח 'אותנטיות', כחלק מתכונותיו האותנטיות של מבנה היסטורי. דיון זה מגדיר משמעות חדשה, ייחודית למורשת אדריכלית מודרניסטית, לפיה על הגדרת האותנטיות במבנים אלה להיות מושתתת על האפשרות להיפוך פרדיגמות מקובלות:"function ≠ use" ו "authenticity = change". מיזוג של מכלול המשמעויות אשר התגלו בחקירות נפרדות מאפשר להגדיר נקודת מבט שונה ביחס לסוגיית האותנטיות בשימור, בהתייחס כאמור למורשת אדריכלית מודרניסטית.

ההרצאה תציג את מושגי היסוד המצויים במניפסט ואת האפשרויות הרבות לפירושם בהשוואה למשמעויות המיוחסות כיום למונח 'אותנטיות' בשיח השימור.


* הרצאה מתבססת על עבודת סמינר שנערכה בהנחייתה של אדר' רות ליברטי שלו בלימודי תואר שני, התמחות בשימור בטכניון.


>> חזרה לאינדקס תקצירי הכנס