רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב

תקצירי הכינוס

רוח המקום


יודפת – רוחו של יוספוס והמקום


ערן מרדכוביץ

עד לשנות התשעים של המאה הקודמת סיפורה של יודפת היה מוכר בעיקר מתיאוריו של יוספוס (בן מתתיהו) בחיבורו ההיסטורי "מלחמות היהודים". משנת 1992 ובעקבות שבע עונות חפירה נחשפו על ההר שרידים המנכיחים פיזית את סיפורו של המקום, ושופכים אור (תוך אימות ועימות) של החיבור ההיסטורי והמיתוס שצמח ממנו.

שלושה רבדים עיקריים של הסיפור מתבטאים בממצא הארכאולוגי: חיי היום יום בעיירה גלילית של המאה הראשונה לספירה, ההכנות למרד והשפעתן על חיי האנשים וסביבתם, וכן סיפור הקרב על העיר וסופה הטרגי.

עם הפיכתו של הר יודפת לגן לאומי, נדרשים המתכננים ובעלי עניין נוספים לסוגיית רוח המקום. מהי רוחה של יודפת? מה גלום בנוף המורשת כיום? האם אורחות החיים ואופטימיות אנושית בסיסית הם לב העניין? או דווקא סיפור ההקרבה והסוף הטרגי – המוות וההרס- הם הנוכחים בעוצמה במקום? את שניהם מאתגרים הטבע והנוף על הגבעה וסביבה, ואולי בהם נתונה רוח המקום בהווה?

סיפורי הגבורה, המרד וההקרבה שמובאים בכתבי יוספוס, אומצו אל האתוס הציוני. בהקשר זה פועלים כיום בעלי העניין בשימור ולכן הוא זה שמשפיע על האופן בו מוצג האתר לציבור. כפי שהדבר קורה באתרי המרד המרכזיים למיתוס, במצדה ובגמלא, כך גם ביודפת, הארכאולוגיה יכולה להצביע על ריבוי המשמעויות של הסיפור ושל רוח המקום ועל מורכבותם.

עבודות שימור, פיתוח, שילוט והמחשה מציגות סוגיות הנוגעות לרבדים השונים ומחדדות את השאלה מהי רוח המקום אותה מבקשים בעלי העניין לשמר.

בהרצאה זו אנו מבקשים להציג את רובדי הסיפור וביטויים הפיזי בשטח, את השפעותיו של הסיפור על סוגיית רוח המקום, וכפועל יוצא על תכנונו של האתר. כמו כן נבחן את מקרה יודפת אל מול עקרונות הצהרת קוויבק (איקומוס 2008), העוסקת בשימורה של רוח המקום.


<< חזרה לאינדקס תקצירי הכנס