רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב

תקצירי הכינוס

אותנטיות


אותנטיות ויושרה בשימור המורשת

סעדיה מנדל

בשנים האחרונות זוכה המונח אותנטיות לפרשנויות שונות בין אנשי מקצוע העוסקים בשימור המורשת הבנויה. בישראל שגורה אצל רב העוסקים במלאכה זו הנוסחה האומרת שעלינו להחזיר את חזותו ודמותו של המבנה למועד בו נבנה מלכתחילה, ואם חלו בו שינויים להחליט לאיזה תאריך במהלך חייו של המבנה להחזירו. אימוץ נוסחה זו עלול לכוון את המשמר לייצר אלמנטים "ישנים" כדי להשלים את התמונה ה"אותנטית".

גרסה אחרת למונח אותנטיות אומרת: "תן לבנין לספר את סיפור חייו". הסבר זה מטרתו לגרום למתבונן בנכס או שוהה בתוכו לפענח את מרכיביו השונים, לתארך כל חלק וחלק ולהעמיק ולבחון אם חלו בו שינויים ותוספות לאורך השנים. לדיון בפרשנויות אלה מצטרפים נושאים נוספים כגון: מה חשיבותה של הפטינה / הבליה הטבעית; מה חלקה של קליפת הבניין (outer crust) ביכולתו של הבניין לספר את סיפורו.

דיון רחב זה אינו יכול להתעלם מהגדרות היסוד של המונח אותנטיות. כך למשל במלון אוקספורד תחת השם Authentic כתוב: Genuine, known to be true, ותחת המילה :Authenticate כתוב to prove the truth or authenticity . אין ספק שה Raison d’etre של השימור היא היכולת לספר את הסיפור – אנחנו רוצים את הסיפור האמיתי.


<< חזרה לאינדקס תקצירי הכנס