רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב

תקצירי הכינוס

רוח המקום


חשיבותם ומעמדם של מקומות ספורט כראויים לשימור


אור לונטל

בהתייחסותה לסוג המבנים הראויים לשימור, מציינת המועצה לשימור אתרי מורשת 'מבנים בעלי חשיבות מקומית' המוגדרים: "... חלק מההיסטוריה של היישוב ... חלק מהווי החיים בו ונטועים בזיכרון ההיסטורי והחוויתי של בני המקום." מכאן עולה כי ערכו התרבותי של המבנה אינו תלוי בהכרח באסתטיקה הארכיטקטונית, אלא מתגבש בעיקר על ידי יחסי הגומלין בין המבנה לבין הקהילה המקומית. בהתאם לגישה זו, ברחבי העולם ולאחרונה גם בישראל, עולה דרישה לשמר מבנים פונקציונליים המבטאים את תרבות הספורט המודרנית, ובכלל זה הספורט התחרותי. כך למשל, במקרה של אולם אוסישקין בתל אביב ושל אצטדיון המכתש בגבעתיים, התנהל מאבק ציבורי (2005-2007; 2008-2011) למניעת הריסתם ולשימורם של המבנים בשל ערכם התרבותי והיותם ביטוי מוחשי למורשת הספורט העירונית. בשני המקרים המאבק הציבורי הובל על ידי אוהדי קבוצות הספורט המקומיות.

בהרצאה אציג את יחסן של קבוצות נרחבות באוכלוסייה לשימור מקומות ספורט כאמצעי לשימור מורשת הספורט בישראל. אתייחס לתחושות, לתפיסות, לטרמינולוגיה, ולרטוריקה בהקשר זה, בהשוואה למאבקים ציבוריים לשימור מבני תרבות. הניתוח מתבסס על דיווחים וסיקורים בעיתונות המודפסת ובעיתונות המקוונת (כמו גם לתגובות הקוראים והגולשים), ועל ראיונות עומק עם מובילי המחאה כנגד הריסת אולם אוסישקין ואצטדיון המכתש.


<< חזרה לאינדקס תקצירי הכנס