רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב

תקצירי הכינוס

חינוך וקהילה


המורשת כמרכיב מרכזי בזהות מקומית, פרויקט "נאמני שימור צפת"

דינה אבשלום-גורני, נירית קורן-לורנס

המורשת היא כל אותם חלקים מן העבר שחברה בוחרת להשאיר לדור בהווה ולהעביר לדורות בעתיד, לרוב תוך הפיכתה למשאב, למטרות כלכליות, פוליטיות, תרבותיות או חברתיות. ככזו היא מגלמת את נקודת המבט בהווה הן אל העבר והן אל העתיד.

הפיכתם של שרידי עבר ל'מורשת' מתרחשת באמצעות שיוך ערכים והענקת משמעות על-ידי החברה בהווה. ערכים אלה, יחד עם הקשר והחיבור לעבר תורמים רבות לתחושת השייכות למקום מסויים, שהיא מרכיב חשוב בגיבוש והגדרת זהות אישית, קהילתית או לאומית.

בשנים האחרונות, בד בבד עם התפתחותן של תפיסות המדגישות היבטים חברתיים וקהילתיים כחלק בלתי נפרד מתהליך השימור של המורשת, מתקיים בצפת פרויקט רב שנתי הקרוי "נאמני שימור צפת".

המורשת האורבנית של צפת אשר השתמרה, היא ייחודית ושופכת אור על אורחות החיים של קהילות יהודיות וערביות. שלובים בה שרידים ארכאולוגים, מרקם עירוני עתיק, מורשת אדריכלית היסטורית וחיים מודרניים.

רשות העתיקות בשיתוף משרד השיכון, עמותת "לבנות ולהיבנות" ועיריית צפת, חברו יחד ליצירת פרויקט קהילתי יוצא דופן. עיקרו של הפרויקט הוא בגיבוש מעגלים שונים בקהילה המחויבים לנושא שימור המורשת המוחשית והלא-מוחשית של צפת העתיקה. מעגלי קהילה שונים של תושבי צפת שותפים בתכנון והתווית דרכי פעולה לקידום שימור המורשת ההיסטורית הבנויה בעיר. זאת, לצד יצירת דיאלוג ביניהם לבין הרשויות, במטרה לבסס תשתית של הדברות והבנה בנושאי שימור ופיתוח. מרכיב מרכזי בדיאלוג זה הוא מקומה של המורשת בזהות המקומית של התושבים ובמודעות להיותה אמצעי לחיזוק הזיקה ותחושת השייכות לעיר של ילדים, צעירים ומבוגרים.

בהרצאה נציג את פרויקט "נאמני שימור צפת" שהוא כיום אחד מנדבכי היסוד בשימור הערכים התרבותיים והאורבניים של העיר העתיקה בצפת. תכליתו כאמור היא העמקת הקשר של הקהילה עם עברה העשיר של העיר, באמצעות חיבורה לתהליך השימור ולפעילות חינוכית מקומית בנושא מורשת צפת.


<< חזרה לאינדקס תקצירי הכנס