רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב

תקצירי הכינוס

קיימות וסביבה


בין שימור לקיימות

לילך הראל

התרחבות שיח השימור והמעבר משימור מונומנטים ומבנים לשימור מרקמי ושימור אתרי היומיום מעלה סוגיות חדשות באשר לפרקטיקת השימור. התרחבות זו מציבה צורך בפרקטיקות החורגות מאלו שאפיינו את תפיסות השימור הקלאסיות, כלומר, נדרשות מתודולגיות ופרקטיקות שימור חדשות. למרות זאת, נראה כי כלי המדיניות לשימור עדיין נשענים על תפיסת השימור הקלאסית ואינם מותאמים להתרחבות השיח ולצרכי פיתוח עכשוויים.

העיסוק בשימור מציב שאלות שונות שעניינן הניסיון להגדיר את גבולות השיח ואת הכוחות והמרכיבים השונים שמגדירים כיום את מלאכת השימור.

דוגמה לכך ניתן למצוא בשאלת שימור 'הפרויקט הישראלי' והשיכון הציבורי. זו מעלה דילמות רבות הנוגעות לתחום השימור ומעניקה הזדמנות לבחון את מערכת הערכים והכלים העכשווים. החיבור בין תחומי הקיימות והשימור אינו מובן מאליו בפרקטיקות השימור בישראל ובעולם. שילוב בין תחומים אלו מאפשר לגבש כלים תכנוניים ולנהל תהליכי התפתחות והתחדשות עירוניים, המשלבים באופן בלתי נפרד את מרכיבי השימור והסביבה בתכניות פיתוח עירוני. עדות מבנית לתהליכים אלו ניתן למצוא בהחלטת ממשלת בריטניה לאחד את המשרד לאיכות הסביבה ואת גופי השימור לטובת קידום מדיניות פיתוח מוטת שימור.

התפיסה המשלבת בין שיח השימור לשיח הקיימות נשענת על מהותם של התחומים, על התפתחותם המקבילה, הנשענת על רצף אירועים וערכים משותפים.

בהרצאה אבחן פרקטיקות של שימור ושל תכנון בר קיימא. כמו כן, אציג את פוטנציאל השילוב ביניהם כבסיס חשוב לתכנית ממשק כוללת לפיתוח ושימור המרחב הבנוי. מקרה הבוחן לבחינת הנושאים שהוצגו לעיל הוא תכנית השימור בבת ים. תכנית זו תוצג וכן השוואה לדוגמאות דומות בעולם.


>> חזרה לאינדקס תקצירי הכנס