רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב

תקצירי הכינוס

חינוך וקהילה


תהודת השימור תעודה לשימור

איה חיה גרינפלד

בעשורים האחרונים ניכרת עלייה במודעות לשימור ובעניין הציבורי בשימור מורשת התרבות הבנויה. הדבר בא לידי ביטוי ביוזמות מגוונות של מעורבות ציבורית בשימור ובהקניית ערכי המורשת. כיוון שמעורבות שכזו צריכה להיעשות באופן מושכל, ולחשוף את מגוון הערכים (המוחשיים והבלתי מוחשיים) של המורשת, הקניית מידע היא צו השעה והיא מאופיינת והיא מחייבת מידע זמין. מטרת ההרצאה היא לבחון את שילוט המבנים, שהוכרזו לשימור בגלל ערכיותם, ככלי לבניית ידע. כיום נושא זה מקבל משנה תוקף הודות לפעילותה של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל בשילוט מבנים ואתרים.

חשיבות שלטי המידע המוצבים בסמוך למבנים ואתרי מורשת או עליהם מתבררת בשנים האחרונות ממחקרים שונים. השילוט מסייע בהסברת נחיצות השימור של מבנים. השלט הוא תעודה לחשיבות המבנה והזדמנות לחשיפה של תהליך שימורו. השלט מעביר מידע הכולל הסבר המסייע להכרה בחשיבותו של המבנה ובצורך להגן עליו. בכך מסייע השלט לקידום מעמדו של השימור בתודעה הציבורית. התעודה (השלט) היא מעין תיבת תהודה לחשיבותו של נכס המורשת ואמצעי להנכחה של השימור במרחב הבנוי.

היעדר שילוט פוגם בפוטנציאל ההיכרות עם המבנה ועם ההיסטוריה המקומית ומכאן נפגעת ההבנה בנחיצות שימורו. על פי רוב השילוט על מבנים לשימור במדינת ישראל מורה על המטרות התכנוניות ומוצב מתוקף חוק התכנון והבנייה 1965. שלט הוא האינדיקציה הראשונית ליצירת תודעה ציבורית למבנה המיועד לשימור. בתהליך השימור והשיפוץ של מבנה תלויים שלטי אזהרה, אך אלה על פי רוב אינם מעידים על טיבו ועל ייעודו. המבנה השמור, המתחדש, מושך אולי תשומת לב לנוכח שימורו, אך אין בכך משום מתן מענה הולם לצורך בחשיפה ברורה ומובחנת.

בהכרתה את חשיבותו של המידע על מבנים ואתרי מורשת בנויה, פועלת המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל להצבת שלטים על מבנים ואתרים. כך גם בנושא מבנים שאינם מיועדים לשימור אלא להריסה בהם נתלה שלט אזהרה שלשונו מבנה או אתר היסטורי. פעילות המועצה לשימור ממחישה את ההכרה בתפקיד השילוט להגברת המודעות לנושא השימור במדינת ישראל. המועצה יצרה מיתוג עצמי ותהודה בדמות "השלט הכחול", שהפך תעודה לשימור, טרם שימור / הכרזה / תהליך שימור ולאחריו. פעולות להקניית מידע במגוון כלים, בין היתר בשילוט אזהרה ובדברי הסבר, חשובות להרחבת מעגלי התופעה ועידוד מעורבות בנושא השימור. התעודה (שלט) מהדהדת ומתאחדת לכדי הרמוניה בין העידנים, ומגבירה את ההידוד (אינטראקציה) לתופעת השימור עצמה.


>> חזרה לאינדקס תקצירי הכנס