רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב

תקצירי הכינוס

קיימות וסביבה


נספחי שימור לתכניות ככלי להגנה על המורשת


רז עפרון

ההתפתחות של תפיסת השימור מהתערבות במונומנטים ואתרים, כפי שבאה לידי ביטוי באמנת ונציה, להגנה על משאבי המורשת כחלק מתהליכי תכנון כוללים, יצרה צורך בשכלול כלים מעשיים, יעילים ומשפיעים, ולהטמעתם בתכניות המתאר.

בשנים האחרונות מתחזקת ההכרה בחשיבותם של התכנון המוקדם והמעורבות בתהליכי התכנון ככלי יעיל ומשפיע בהגנה על אתרי המורשת ובשימורם, כמו גם כמנוף להגברת המודעות והמעורבות הציבורית. העיתוי האפקטיבי ביותר לזיהויים של ערכי המורשת בתחום התכנית ולהטמעתם הוא בשלבי התכנון המוקדמים, בהם נקבע מתווה של התכנית. ככל שנוכחותם תעמוד לנגד עיניהם של צוותי התכנון, כך יגבר הסיכוי לשילובם בפיתוח העתידי ולשמירתם.

צפיפות האוכלוסין במדינת ישראל הופכת את הקרקע ה"פנויה" לנדרשת יותר ויותר. לכל פיסת ארץ בעלי עניין רבים ולכן תהליך תכנון, המביא בחשבון את כל בעלי העניין ואת מכלול האינטרסים, הופך מורכב, ארוך ויקר. בין השיקולים הרבים בתהליך התכנון של ייעודי הקרקע ניתנת דעת המתכנן למגוון רחב של היבטים, למשל, היבטים של סביבה (באמצעות תסקירי השפעה על הסביבה ובדיקות סביבתיות), של תנועה (באמצעות תסקירי תנועה), ניקוז, ביטחון, קרקע, דמוגרפיה, חברה, שיתוף הציבור ועוד. כתוצאה מצורכי השעה, יותר ויותר תכניות המקודמות כיום במוסדות התכנון חלות על שטחים עתירי עתיקות, נוף ומורשת. שילובם של משאבי המורשת בתכניות וההגנה עליהם מתבצע בפועל באמצעות סקרים, תיעוד והנחיות תכנון המכונסים בנספח שימור לתכנית.

נספח השימור מבוסס על איסוף מידע באשר לאתרי העתיקות והמורשת בתחום התכנית וניתוחו. מקורות המידע הם מחקרים, ספרות וכן לימוד השטח ומפגש עם בעלי העניין הרלוונטיים. בהתבסס על לימוד האתרים מוערכת חשיבותם התרבותית. כך, ניתן לבחון באופן מושכל את התכנון המתגבש ולנתח את השפעתו על אתרי המורשת. בסיכומו של נספח השימור מנוסחות הנחיות לשימור ולתכנון, שהן בסיס למשא ומתן עם המתכננים, היועצים והמוסדות באשר לשינויים הנדרשים בתכנית. הניסיון מלמד כי ככל שעריכת נספח השימור מתבצעת קרוב לתחילתו של תהליך התכנון, כך יידרשו פחות שינויים בתכנית וסוכני המורשת יתפסו כשומרי המשאב ולא כגורמים מעכבים.

בהרצאה יוצגו מספר נספחי שימור לתכניות שנערכו בתקופה האחרונה על ידי אדריכלי מינהל שימור ברשות העתיקות וינותחו השפעותיהם על התכנית. בין הדוגמאות שיוצגו: נספח השימור לבקעת חמת גדר, נספחי השימור ברמת בית שמש, ברכס עתלית ובקיסריה.


>> חזרה לאינדקס תקצירי הכנס