רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב

תקצירי הכינוס

חינוך וקהילה


פתוח לכל – אסטרטגיית תיעוד ושימור מורשת היסטורית ותרבותית במאה ה-21, חקר מקרה הארכיון לתולדות פתח תקוה ע"ש עודד ירקוני

גליה דובידזון

החיפוש של אדם אחר שורשיו, הרצון להרגיש שייכות למקום ולמצוא את זהותו העצמית בחברה, הניעו ארכיונאים לנסח מחדש את התיאוריה המסורתית של התחום ולהוסיף לו היבט נוסף. המגמה החדשה בתיאוריה הארכיונית במאה ה-21 היא תיעוד אופייה, פניה ורוחה של החברה והקהילה בה הוא פועל. זאת במטרה לאפשר לכל אחד למצוא זיקה למורשת העבר שלו.

בעשר שנות פעילותו יצר הארכיון לתולדות פתח תקוה ע"ש עודד ירקוני מודל של ארכיון עירוני המשלב את ייעודו הקלאסי עם תפקידו כסוכן תרבות והיסטוריה מקומית, המקרב בין העיר לתושביה.

ההרצאה תעסוק בבחינת המגמה החדשה של התיעוד החברתי כפי שהיא באה לידי ביטוי במדיניות הארכיון העירוני. זאת באמצעות מספר דוגמאות של שימור המורשת התרבותית בארכיון פתח תקוה.


>> חזרה לאינדקס תקצירי הכנס