רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב

תקצירי הכינוס

רוח המקום


שימור מנקודת המבט של הרחוב
המקרה של רחוב אלנבי ושכונת פלורנטין בתל אביב


נגה די סגני

העיסוק הרחב במורשת התרבות הבנויה במרחבים עירוניים ובמרקמים נובע בעיקרו מההכרה בלתת את הדעת לשימור הנוף האורבני. גישה זו מתבססת על איזון בין לחצי הנדל"ן המקדמים את הרס הישן לבין פיתוח בר קיימא, מוגבל המבטיח את שימור הנוף ההיסטורי.
לצד עיסוק רחב באיזונים תכנוניים מתחזק המחקר בבחינת 'רוח מקום', אשר היווצרותה קשורה בכל הפריטים המוחשיים והרוחניים המעצבים מרחב מסוים, מייחדים אותו ממקומות אחרים ומקנים לו משמעות וערך. חרף ההכרה כי המורשת הבנויה מהווה מרכיב מרכזי ביצירת רוח המקום, המחקר על השפעתם של תהליכי התכנון לשימור רוח זו מועט.
ההרצאה תתבסס על מחקר שהתמקד בהשפעת תהליכי שימור המורשת הבנויה על רוח המקום, ובפרט על רוח הרחוב, תוך בחינת המערך התכנוני הכולל בתהליכים אלה. לצורך כך אתמקד בשני מרחבים עירוניים-היסטוריים בתל אביב שהפכו מושא לתהליכי התחדשות עירונית בעיר; האחד רחוב אלנבי והשני הגרעין ההיסטורי של שכונת פלורנטין. שני מרחבים עירוניים אלה מייצגים שתי תפישות שיחסן לרוח המקום שונה. רחוב אלנבי זוכה לטיפול נקודתי בעוד שכונת פלורנטין זוכה להתייחסות כוללנית. שתי גישות אלו מובילות לתוצאות שונות בהבניית רוח המקום.
המחקר מציג מסקנות לפיהן למערך הפיזי, ובפרט למורשת האדריכלית תפקיד מרכזי בגיבושה של רוח הרחוב. לפיכך, כל שינוי פיזי בו, לרבות פעולות שימור, משפיע על רוח המקום. לאור זאת, גישת שימור מרקמית כוללת, הלוקחת בחשבון את מכלול מרכיבי הרחוב, על השכבות ההיסטוריות שבו ועל המגוון הסגנוני, תטיב להתייחס לרוח הרחוב ותהליכי השימור יהוו מנוף בהתחדשות העירונית.


>> חזרה לאינדקס תקצירי הכנס