רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב

תקצירי הכינוס

רוח המקום


"החצרות הסמויות מן העין"
ההיבט החברתי-תרבותי בסיפור הבלוק העירוני בעיר העתיקה בבאר שבע


ענת בן מנחם

שימור של מרקם היסטורי נוגע בשאלת הממשק בין המרחב האורבני ואוכלוסיית המקור. המרחב, ובעיקר הבלוק העירוני, הושפע ישירות מהתרבות של אוכלוסיית היעד בהתאמה למקום ולאקלים, כמו גם למדיניות שלטונית. אופי החלוקה הפנימית וגודל החלקות, מגלמים בתוכם היבטים בלתי מוחשיים רבים.

העיר העתיקה של באר שבע עומדת בשנים האחרונות במרכז המאמצים העירוניים והממשלתיים לשיקומה כמרכז ההיסטורי של העיר. היא תוכננה במקור לאוכלוסייה הבדואית שלה מאפיינים תרבותיים משותפים. הבנייה בבלוק, הייתה טיפוסית למבנה החברתי- תרבותי של הבדואים, לאורח החיים שלהם ולאקלים המדברי. עם קום המדינה נטשה אוכלוסייה זו את העיר. העיר העתיקה מתפקדת כמע"ר היחיד של באר שבע וניצבת כיום בפני אתגרי תכנון ופיתוח מואץ בדגש על היותה מרקם היסטורי לשימור (HUL- Historic Urban Landscape). ייחודו של המרקם ההיסטורי הוא השילוב, ובעת ובעונה אחת, הניגוד בין הסטרוקטורה המובנית והמסודרת של הרחובות, כפי שהממסד השלטוני תכנן, לבין הבנייה הורנוקולארית, הפרטית, בתוך הבלוק הבסיסי. אחת הסוגיות החשובות שמתעוררת במהלך העבודה על תכניות לשימור והתחדשות, היא סוגיית שימור החצר הפנימית בתוך הבלוק העירוני.

כיצד ניתן לתכנן התחדשות עירונית ושימור של מרקם, המשקף תרבות ומבנה חברתי של קבוצת אוכלוסייה מוגדרת, בעלת מאפיינים אחידים, אשר אינה מאכלסת כיום את המקום? מהו היחס הראוי בין צרכי תרבות המקור לתרבות החברתית החדשה, המגוונת והלא אחידה? כיצד ישפיע שינוי של אחד ממרכיבי המרקם על רוח המקום?

ההרצאה תעסוק בערכים הראויים לשימור במרקם ההיסטורי של העיר העתיקה בבאר שבע, תוך התמקדות במבנה הבלוק העירוני הבנוי והחצרות הפנימיות, מבחינת הטיפולוגיה האורבנית, האקלימית והערכים התרבותיים-חברתיים של הבלוק. מטרתה של התמקדות זו לבחון את מרכיבי התרבות המשתנים לאורך השנים, מתוך כוונה למצוא תשובות תכנוניות ראויות, המתאימות לצרכים התרבותיים-חברתיים של ימינו.


>> חזרה לאינדקס תקצירי הכנס