רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב

תקצירי הכינוס

רב שיח: שימור מורשת בעידן גלובלי


של מי המורשת? אפריקה כמקרה בוחן לסוגיות שימור בעידן גלובלי
מנחה: פרופ׳ אלונה נצן-שיפטן


רב השיח וההרצאות שבמרכזו יעסקו במתח מכונן בתחום השימור, המתח בין מורשת מקומית המנוהלת על ידי מדינות לאום למורשת שערכיה מחייבים חשיבה פורצת גבולות ומזמנים היערכות חדשה התואמת את כוחות הגלובליזציה.
לאחרונה החלו חוקרים לשפוך אור על הקשרים הענפים בין ישראל ואפריקה במסגרת התעניינות גוברת במעברי ידע ותרבות בין מדינות שקידמו מיזמי פיתוח לאחר מלחמת העולם השנייה. חוקר הספרות פרופ׳ איתן בר יוסף יפתח ויאתגר את גבולות שיח המורשת הלאומי. העתקתו של דפוס ישראלי כמו ״היאחזות הנח״ל״ מסיני ל"ג׳ונגל" נדרשת, לפי בר יוסף, להמשגה פוסט-קולוניאלית של מורשת תרבותית. בר יוסף דן ביחסי הגומלין בין אפריקה לתרבות הישראלית, כפי שעולים מספרו וילה בג׳ונגל, המתמקד בתור הזהב ביחסי ישראל אפריקה ובמרחב המדומיין שנוצר בעקבותיהם.
פרופ׳ נמדי אללאה, היסטוריון אדריכלות ניגרי העובד בארה״ב, יציג בפנינו את פן רחב יותר של מעברי תרבות, ידע ומורשת בין אפריקה למוקדי הכוח במערב. בעקבות ספרו החדש ארכיטקטורה ופוליטיקה בניגריה יפרוש אללאה את הסוגיות הקשורות בהקמתן של ערי בירה אפריקאיות כמו אבוז׳ה, בירתה של ניגריה בה עוסק הספר. ערים אלה תוכננו על ידי אדריכלים ידועים מאירופה, ארה״ב ויפן, שביקשו למסד באמצעותן את מסריה של הדמוקרטיה המערבית באפריקה. האם האופן בו תוכננו הבירות הפוסט-קולוניאליות באפריקה משקף את התרבות והמורשת האפריקאית, או את המורשת של המתכננים הבין-לאומיים? מה מלמדת אותנו האלימות שחוזרת ופורצת בערים אלו על הקשר שבין התרבות האפריקאית והארכיטקטורה המודרנית שיובאה אליה? למי שייכת המורשת המתעתעת הזו?
שתי ההרצאות תעלנה שאלות שיידונו בפאנל של רב השיח. פרופ׳ מייק טרנר, פרופ׳ עירית עמית כהן, ד״ר ירמי הופמן, וד״ר ענבל בן אשר גיטלר יבחנו את הסוגיות שעלו על רקע אתגרים הניצבים בפני אונסק״ו הנסמכת בהחלטותיה על המלצותיהן של מדינות לאום ועל אתרי המורשת שבריבונותן. מה השיקולים העומדים בפני אונסק״ו בבואה לדון באתרים בהם הערכים חוצי-גבולות והמורשת נפרשת כרשת גיאוגרפית מורכבת? במקרה האפריקאי נבדוק האם מומחי הבנייה הפוסט-קולוניאליים בנו ערי בירה אותן ניתן לבחון כמורשת מקומית, או לחליפין, האם הם בנו רשת של ערי בירה המשקפות את ניידות המתכננים, את מומחיותם ואת ערכיהם יותר מאשר את תרבות המקום באפריקה.