רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב
ההווה של העבר


22 בנובמבר 2016, כ"א חשוון תשע"ז
טכניון, מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
מרכז המחקר למורשת הארכיטקטורה בישראלמלאכת השימור היא ככתיבת היסטוריה. מכאן שמטבעה היא מצמצמת את שטף האירועים והתהליכים לסדרות של ייצוגים וסימני דרך המבליטים ומנכיחים נרטיבים נבחרים. לפעולות הבחירה והאוצרות הכרוכות במעשה השימור השפעה מכרעת על הבנייתו של זיכרון קולקטיבי ועל יצירתו של נתיב מורשת מרכזי, שבשוליו סמויים או מודחקים נתיבים נוספים.

הבחירה בפיסות ההיסטוריה לשימור נעשית בראייה רטרוספקטיבית, הרותמת את העבר לצורכי החברה בהווה. פעולה זו מותאמת במידה רבה גם לאופן בו אנו מתארים לעצמנו את צורכי החברה בעתיד. בשימור המורשת מעורבים רבים, במודע ושלא במודע, בהם מקבלי החלטות, חוקרים, ארכאולוגים, היסטוריונים, משמרים, מתכננים, אוצרים, מעצבים, צרכנים ועוד.

כינוס השימור הארצי מבקש להתמקד הפעם בתהליכי האיסוף, המיון, הבחירה, ההעדפה, התיווך והמסגור הכרוכים במעשה השימור. מתוך כך להדגיש את האחריות המוטלת על "כותבי ההיסטוריה" ומספריה העוסקים בשימור מורשת התרבות. נושאי הכינוס פורטים את הסוגיה המרכזית להיבטים שונים ומציעים התבוננות מגוונת המאירה את משמעותן של פעולות הבחירה, האוצרות והשימור.

הודעות: 

7/7/17. הכינוס הארצי ה-4 יתקיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ב-2018

25/6/17. התפרסם קובץ מאמרים מהכינוס ה-2

> להורדת קובץ מלא
 
15/9/16. נפתחה ההרשמה לכינוס

> להרשמה ותשלום

10/3/16. כרזת הכינוס התפרסמה
> להורדת קובץ הכרזה

12/1/16. מועד אחרון להגשת תקצירים לכינוס: 15 באפריל 2016
 
התפרסם קובץ מאמרים מהכינוס ה-1

> להורדת קובץ מלא